Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De medewerkers en directie van Buurman Facilitaire Producten zien het als haar taak om uit te dragen dat ondernemen niet enkel een kwestie is van geld, maar eveneens van waarden.
Waarden zoals een gezonde en uitdagende werkomgeving, zorg voor het milieu en - internationaal gezien - mensen- en arbeidsrechten.

Sociaal of maatschappelijk gericht ondernemen is geen eenmalige actie: het is een traject. Daarom kunt u op dat gebied in de toekomst nog meer van ons verwachten.

Buurman Facilitaire Producten is aangeloten bij de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen, de Stichting Disposables Benelux en Papier Recycling Nederland.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit belangrijke onderdeel van onze organisatie, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.


Stichting "Indepenent Living" is in 2010 opgericht. De doelstelling is ondersteunende diensten te verlenen aan gemotiveerde jonge mensen in de stad Cha Am in Thailand. De stichting is er van overtuigd dat educatiee de basis vormt voor een beter leven. Onder het motto "Only educated people are free" voorziet de stichting in opleidingsbehoeften en verleent minikredieten bij het opstarten van een eigen onderneming.

Buurman Facilitaire Producten heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen van de BANG KET school in Cha Am weer computerlessen kunnen volgen. De school had de beschikking over een computerlokaal, maar alle computers waren defect. De computers zijn gerepareerd. Buurman Facilitaire Producten heeft er voor gezorgd dat een jaar lang 2 uur per week les kan worden gegeven aan de leerlingen tussen 9 en 12 jaar.